CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

BIỂNBiển chồm lên

Những đợt sóng không tên

Trắng xóa

Đặt nụ hôn loang tỏa

Nồng mặn

Phủ dải cát vàng  nằm lặng

Đếm dấu chân lơ đễnh.Biển hay quên!

Chẳng thể nhớ thuyền ra khơi bao lượt

Cá bao nhiêu loài , trầm tích được bấy nhiêu năm.Biển trách thầm!

Trăng

Đi mãi không về

Để ngọn hải đăng

Bộn bề

Trông ngóng.Biển mơ mộng!

Lặng sóng

Đưa thuyền trôi bềnh bồng

Gió hát khúc tình ca.Biển giục giã!

Bão táp phong ba

Thét gào da diết

Lòng biển quặn đau rên siết

Thương con thuyền vật vã chẳng nói ra.Biển bao la!